Privacy verklaring

Persoonsgegevens
Byrosann.nl kan persoonsgegevens van je verwerken dit komt doordat je gebruik maakt van de diensten op deze website of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Gegevens die bij een reactie achterlaten worden verwerkt zijn:
  • Naam
  • Emailadres
  • IP-adres
Byrosann.nl gebruikt deze gegevens om eventueel in contact te komen (indien gewenst). Dit kan bijvoorbeeld komen door een winactie waaraan je deelneemt en je gegevens opgeeft. Deze gegevens zullen alleen door mij gebruikt worden of door het bedrijf waarmee de samenwerking loopt.
Gegevens bewaren
Byrosann.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. 

Gegevens aan derden
Persoonsgevens die verstrekt worden aan deze website worden niet verstrekt aan derden mits dit nodig dient te zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of als ik daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een winactie. Bij een winactie wordt meestal het product beschikbaar gesteld via een bedrijf. Jij verstrekt mij je persoonsgegeven en die speel ik dan weer door naar het bedrijf.
Websitebezoek
 Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Byrosann.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het ip-adres bij Google opgeslagen . Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Byrosann.nl heeft hier geen invloed op en geef Google geen toestemming om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt ten alle tijden als bezoeker recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rosannevandieren@gmail.com. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
SSL Certificaat
Byrosann.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via rosannevandieren@gmail.com.